Výlep plakátů v Praze

Jak funguje plakátování v Praze? 

Na atraktivních místech v Praze provozujeme 70 plakátovacích ploch napříč městskými částmi hlavního města. V součinnosti s naším partnerem zajistíme umístění vašeho plakátu celkem až na 160 plakátovacích plochách.

Minimální délka plakátovací kampaně je 7 dní. Objednávky pro delší kampaně jsou nastavovány po týdnech, tj. 14, 21, 28 dní. Standardní výlepový den je pondělí. Příjem plakátů i s rezervou na opravy je vždy nejpozději v pátek před nejbližším výlepovým dnem.

Naše plochy jsou určeny zejména pro formáty plakátů základní řady A. Optimální velikosti plakátů jsou A1, A2. Běžně také vylepujeme plakáty o formátu CLV. Pro výrobu plakátů doporučujeme papír o hmotnosti 100g/m2-130g/m2.

Cena za plakátovací kampaň se stanovuje vzorcem denní sazba za plakát x počet plakátů x počet dní, popř. individuální dohodou. Na základě Vaší poptávky Vám konečnou cenu zašleme e-mailem. Závazná objednávka Vám bude sloužit jako rezervace ploch. Platba za objednanou plakátovací kampaň je realizována při startu kampaně.

Po vyvěšení plakátů Vám prostřednictvím e-mailové pošty zdarma zašleme fotodokumentaci objednaných ploch.

Vaši poptávku prosím zasílejte na e-mail info@japaprogres.cz, popřípadě nás kontaktujte telefonicky.