VÝLEP PLAKÁTŮ V PRAZE A OKOLÍ

Zajistíme pro vás výlep plakátů na venkovních plakátovacích plochách v Praze a ve středních Čechách.

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY

Plakátovací plochy jsou tradiční reklamní zařízení, která nejčastěji informují o kulturně společenském dění ve vašem městě či regionu. Výlep plakátů je skutečně cenově dostupná reklama pro každého zadavatele s účinným zásahem konkrétních cílových skupin a lokalit. 

V Praze provozujeme síť výlepových ploch napříč městskými částmi. Nejsme jen zprostředkovateli výlepových ploch, ale staráme se o vlastní portfolio plakátovacích ploch, které průběžně rozšiřujeme. Plakátovací plochy jsou umístěné na atraktivních místech v blízkosti pražských supermarketů, MHD stanic, škol nebo poboček České pošty.

Kvalitu kampaně může ovlivnit kreativní zpracování plakátu. U návrhu plakátu je potřeba zohlednit, co nejvíce z plánovaného obsahu může upoutat pozornost kolemjdoucích osob a jaké informace jsou pro reklamní plakát nejdůležitější. 

VESNICKÝ VÝLEP PLAKÁTŮ

Distribuce plakátů na veřejné plakátovací plochy neboli vesnický výlep je velmi efektivní způsob, jak předat sdělení obyvatelům malých měst a obcí. V těchto místech je to stále tradiční způsob propagace, díky kterému lidé mohou čerpat informace o regionálních akcích a událostech. 

Rádi pro vás zajistíme plakátování ve středních Čechách i ve všech ostatních regionech Česka. Po konzultaci vašeho zadání plakátovací kampaň navrhneme, zrealizujeme a dodáme monitoring ve formě fotodokumentace.

PLAKÁTY TISKNEME, VYLEPUJEME, MONITORUJEME