AJTV virtuální plakátovací plocha

Výlep plakátů v Praze

Plakátovací plochy jsou efektivním prostředkem městské informační sítě. Slouží zejména pěším pro čerpání informací z kulturně-společenského dění ve městě, kraji nebo i v celé republice. Inzertní médium, kolem kterého se lidé pohybují, nemohou přehlédnout.

Jako inzertní nosiče slouží tzv. plakátovací plochy, jež mají zpravidla podobu plakátovacího panelu nebo sloupu.

Plakátovací plochy jsou vhodné pro vyvěšení více plakátů o formátech papíru A1, A2, možné je však využít i další formáty A3, A0 nebo také CLV.

Plakátovací plochy jsou umístěny na frekventovaných místech napříč městskými částmi Prahy. V těsné blízkosti ploch se nacházejí školy, obchodní centra a maloobchodní řetězce,pobočky České pošty a zastávky MHD.

Z každé kampaně poskytujeme zdarma fotodokumentaci.

Pravidelný monitoring a údržba ploch.

Oprava poničených plakátů zdarma.


Výlep plakátů v regionu Praha-západ a Praha-východ

Plakátovací kampaň se realizuje v přilehlých obcích v okruhu kolem Prahy na veřejných plakátovacích plochách.
Pro tento typ kampaně jsou vhodné plakáty formátu A2 nebo A3.
Z plakátovací kampaně se pořizuje zdarma fotodokumentace.


Celorepublikové plakátovací kampaně

Vhodné pro pokrytí měst a obcí na celém území ČR.
Zajišťujeme návrh, realizaci a monitoring plakátovacích kampaní.
Jako inzertní nosiče slouží výlepové plochy typu panel a válec.
Na plochy se vylepuje vždy více plakátů nejčastěji o formátech A1, A2, A3, B1, B2.


Veřejný výlep plakátů v regionech ČR

Vhodné pro pokrytí menších obcí a silničních komunikací v regionech na celém území ČR.
Zajištujeme návrch struktury výlepu plakátů a realizaci v regionech vybraných klientem.
Výhodou je značné individuální přizpůsobení lokalit výlepu plakátů potřebám zadavatele plakátovací kampaně.
Z plakátovací kampaně pořizujeme zdarma obsáhlou fotodokumentaci. Na plochy se vylepuje vždy více plakátů nejčastěji o formátech A1, A2, A3.


Distribuce propagačních materiálů do indoorových zařízení

Distribuce letáků do restaurací, barů, klubů, kin a vysokoškolských zařízení v Praze. Jedná se celkem o více než 200 distribučních míst.
Vyvěšení plakátů na nástěnky umístěných ve vysokoškolských zařízeních v Praze i v dalších městech ČR.


Tisk plakátů

Zajišťujeme tisk plakátů pro plakátovací kampaně za příznivé ceny.


Rangers_2018
Xindl X
JMW
Let It Roll
Čokoládový festival Pardubice
Michal Prokop
Polabské vánoční trhy
Bocelli_2019